Arkiv och dokument

Inloggnign krävs för att ta del av dokumenten

Logga in

Klicka på den lilla pilen längst till höger i rutan så dyker hela innehållet upp!

Notera att filerna med "Detaljplaner" börjar med kartan och sedan scrollar man neråt för att ta del av all handlingar och dokument.. Eftersom det är PDF-filer kan man enkelt förstora eller förminska kartor och dokument. De kan också laddas ner och sparas.

Här hittar du Anläggningsbeslut och Stadgar, vilka är föreningens juridiska bas. Anläggningsbeslut kan ändras genom att en eller flera medlemmar begär detta hos Lantmäteriet. Lantmäteriet kallar då till "förrättning". Proceduren är avgiftsbelagd. Dessutom finns samtiga årsmötesprotokoll sparade 7 år tillbaka, ifall du vill titta på något beslut eller liknande.

Stadgar kan numera ändras på en/ett Årsstämma/årsmöten. Dock inte hur som helst. Extra årsmöte hölls 2004 när stadgar avseende delat bokföringsår ändrades, samt 2014, när fråga om vägbelysning behandlades.

Nyttig information

För de medlemmar som vill fördjupa sig i sina kunskaper om Samfällighetsföreningar, finns länkar till Riksdagens sida och de aktuella lagtexterna enligt nedan:

Anläggningslagen 1973:1149

Lagen om samfälligheter 1973:1150

Jordabalken 1970:994

 Motion till Årsstämma, skall vara styrelsen skriftligen tillhanda senast 1 febrari, stämmoåret. Motionen skall vara undertecknad av samtliga ägare till fastigheten. Detta gäller även vid minoritetsägande. Notera att det är fastigheten som är inskriven i föreningen, oavsett ägare. Motionen kan innehålla förslag till Årsstämman/mötet på åtgärder. Styrelsen behandlar motionen och föreslår mötet om den ska avslås eller godkännas, sedan är det Årsmötet som avgör resultatet. Har man fått avslag på en motion bör man inte komma med likalydande motion året därpå, med risk att styrelsen har rätt att avvisa en sådan motion. Motion kan godkännas via E-post om den skickats av ensam ägare till fastighet och att E-postadress är registrerad av föreningen.

Röstning på Årsstämma går till så att varje fastighet har en röst. Normalt brukar handuppräckning ( acklamation) godkännas, men vid ekonomiska frågor eller om någon begär votering, röstar man efter andelstal, där generellt en permanentbostad har 1 andel, medan sommarbostad har 0,7 andelar, men det finns också fastigheter som har mindre andelar, beroende på var de ligger. En sådan omröstning blir ofta komplicera och tidsödande så man försöker, om det går, undvika voteringar. Är man ägare till flera fastigheter, så har man ändå bara en röst. Däremot kan en fastighetsägare företräda en annan fastighet med fullmakt och då har man givetvis två röster. Alla ägare till en fastighet har rätt att närvara vid röstning, men vid handuppräckning får endast en delägare representera fastigheten.

 

Här under Arkiv kan du ta del av protokollen för de årsmöten sedan 7 år tillbaka som föreningen haft. Filerna ligger lagrade som PDF-filer. (Adobe Reader)

Fördelarna med Adobe-filer är, att dessa hanterar även grafik, t.e.x. namnteckningar, ritningar, kartor etc. De är också, till skillnad mot Wordfiler, inte ändringsbara. På Internet används nästan därför uteslutande PDF-filer.

När du är inne i en PDF-fil, är det bara att klicka på knappen "kopiera", om du vill spara ner filen till din dator.