Badhusvikens Samfällighetsförening

Badhusvikens Samfällighetsförening består av 44 fastigheter på västra sidan av Torshälla Huvud. De flesta är permanentboende. Områdesvägarna är, Humlevägen, Måbärsvägen, Mistelvägen, Tibastvägen, Oxbärsvägen samt delvis Olvonvägen. Föreningen hyr också ut båtplatser i Badhusviken, samt badplatsen, "Gossen", vid Humlevägen.

Ordf. Marita Skog, Humlevägen 21, 644 36 Torshälla Huvud, Tel. 070-340 24 07

E-post: marita.skog@gmail.com

Södra Badhusvikens Samfällighetsförening

Ligger på västsidan av Torshälla Huvud. Medlemmarna är 16 fastigheter. Vägar i området är, Oxelvägen, Lindstigen samt Lönnvägen. Många är permanentboende. Föreningen äger en mindre brygganläggning vid Badhysviken.

Ordförande: Patrik Jansson, Oxelvägen 8, 64436 Torshälla Huvud

Tel.Nr:    0705-93 98 66  

E-post:  patrik.jansson@ei.se

Sommarbostadsföreningen Mälbynäs och Ekstugan u p a

Största stugföreningen med drygt 160 medlemmar. Vägar är Åsvägen, Päronvägen, Björkvägen, Kastanjevägen, Furustigen, Flädervägen, Pilstigen, Körsbärsstigen, Apelstigen, Aspvägen, Ekvägen samt delar av Mälbyvägen och Skräddartorpsvägen. 

Föreningen äger också badplatserna "Tösen", vid Åsvägen, badplatsen Mälbyviken,samtken båtbryggor vid Mälbyviken och Badhusviken.

Föreningen kommer under 2022 att ombildas till en Samfällighetsförening, efter beslut på Årsmöte.

Ordf. Thomas Löjdquist, Kastanjevägen 3, 64436 Torshälla Huvud  Telefon: 070-514 57 03

Båtplatsansvarig: Dan Blomkvist  Tel: 070-511 17 21

Epost : info@torshallamalby.se

Länk till Mälbynäs & Ekstugan (kräver lösenord) www.torshallamalby.se

Mälbynäs sydvästra stugförening

Mälbynäs Sydvästra är den minsta stugföreningen inom Torshälla-Mälby och ligger som namnet visar, på sydvästra sidan av Torshälla Huvud. Fastigheterna som deltar är 9 stycken och väg inom området är Nyponstigen. Föreningen äger ett mindre antal båtplatser vid södra Badhusviken.

Ordförande: Börje Lindqvist, Nyponstigen 3,64436 Torshälla Huvud 

Tel: 073 785 0777

E-post: borje.lindqvist@live.se  

Sommarhagens stugförening

Sommarhagens stugförening består av 25 fastigheter på arrenderad mark, samt en friköpt fastighet. Det finns några åretruntboende, men de flesta fastigheterna är sommarbostäder. Vägar inom området är, Rönnbärsvägen samt Vesterbergs väg och Skräddartorpsvägen Syd.

Ordförande: Marianne Hallbäck, Skräddartorpsvägen 45
Tel: 070-7711697 

E-post:  marianne.hallback@gmail.com

Bostadsrättsföreningen Mälbypark 1

Denna förening ligger på Vesterbergs väg 14. Den består av 10 radhus i två längor på område där tidigare ladugård m.m. tillhörande gården Lilla Mälby fanns. Man har  betecknat radhusen med 14 B till 14 K, 14 A är adressen till grannfastigheten, en villa byggd på 1800-talet som allmänt går under namnet Villa Mälby.

De tio radhusfastigheterna har bildat en gemensam bostadsrättsförening.

Kontaktperson för Bostadsrättsföreningen är: Lotta Mattsson  

E-post:  lotta1mattsson@outlook.com

Adress: Mark Fastighet Mälardalen AB, Elektrodgatan 2 A, 72137 Västerås

E-post:  brfmalbypark1@gmail.com

 

Blivande Samfällighetsförening Mälbypark, 10 fastigheter

Det här berör10 fastigheter söder om Vesterbergs väg.  Genom området går Dikesvägen, som sköts och ägs av fastighetsägarna själva. Alla fastigheter är vitmålade enplansvillor med carport. Alla har adress på Dikesvägen.

Kontaktperson är: Anders Larsson

E-post: larsanderslarsson@gmail.com

 

Mälby Samfällighetsförening (vägföreningen)

Vägförening där alla i ovanstående uppräknade föreningar, är medlemmar enligt laglig förrättning. För närvarande består Mälby SFF av 355 fastigheter av vilka 75 % är permanentboende, samt av 12 km vägar, alla asfalterade utom Mistelvägen (100 m). Föreningen är också huvudman för Mälbyvägen med busshållplatser, som även används av Ängshoken och Lisselängens Samfällighetsföreningar vilka deltar med slitageavgift. Föreningen i sin nuvarande form har funnits sedan år 2000.

 Ordförande. Susanne Boy-Löjdquist, Kastanjevägen 3, 644 36, Torshälla Huvud

E-post:  info@maelby.com

Hemsida: www.mälby.com

Vissa delar av hemsidan är belagda ned lösenord exklusivt för medlemmar.

Skräddartorpets Stug & Ekonomisk Förening

Denna förening har 19 medlemmar och består av omväxlande sommar och permanentboende.

Vägar inom området är Skräddartorpsvägen Syd och Nord, samt Rönnbärsvägen.

Ordförande: Davorka Palusch, Rönnbärsvägen 3 

Tel:

E-post: