Nyhetsarkiv

Kommande vägarbeten.

kommentarer 0

Vi vill meddela att entreprenören Svevia kommer att börja med de arbeten som godkändes av årsstämman.

I morgon, tisdag 14 juni, kommer man att börja med vändplanen på Björkvägen samt därefter vändplanen på Syrénvägen. Vidare kommer man att göra en ny...

Läs hela nyheten

Resultat av omröstning avseende Inbox.

kommentarer 0

Medlemmarna har fått möjlighet att rösta på hur stort intresset är för att anlägga en s.k. Inbox någonstans på området, där man kan hänta paket istället för att åka in till Torshälla. Mälby SFF har blivit erbjudna en sån här installation från tre...

Läs hela nyheten

Årsstämman godkänner slitageavgift

kommentarer 0

Årsstämman 2022 beslutade att införa en slitageavgift som gäller den som måste överskrida totalvikten 37 ton samt/eller axeltrycket 8 ton som gäller alla våra vägar inom området. Dessa vikter motsvarar BK3. Bestämmelsen gäller även på de inkommande vägarna...

Läs hela nyheten

Byte av Plusgiro till Bankgiro

kommentarer 0

Mälby Samfällighetsförening har nu bytt bank från Nordea till Rekarne Sparbank. I samband med detta så byter vi också betalform, till Bangiro. Vårt Bankgironummer är: 5853-1005 Det gamla Plusgiro numret  284647-5 kommer därför att försvinna. Om du har det sparat...

Läs hela nyheten

Årsmöte 2022

kommentarer 0

Årsmötet avlöpte den 9 april i IOGT lokalen i Torshälla. Mötet hade 32 besökare och styrelse ser nu ut enligt nedan:

 

Ordförande Susanne Boy-Löjdquist omval

Kassör Åke Lindmark

Sekreterare Bengt Eklund omval

Ledampt Kjell Olofsson

Ledamot Johnny...

Läs hela nyheten

Uppdatering under Föreningsinfo.

kommentarer 0

Vi har idag uppdaterat några regler i vad som gäller fullmakt vid årsnöten, tillvägagångsätt för Motioner samt instruktioner vid försäljning av fastighet.

Det finns även en Fullmaktsmall som går att ladda ner från fliken Arkiv.

Finns det frågor om...

Läs hela nyheten

Deklarationsinformation

kommentarer 0

 Mälby Samfällighetsförening har lån på Rekarnebanken i Eskilstuna. Under år 2021 betalade vi ränta för dedda lån. Du som äger en fastighet som är ansluten till vår förening och betalar avgift för "Sektion 1, Mälby", kan göra avdrag på inkomstdeklarationen som...

Läs hela nyheten

Välbesökt Årsmöte

kommentarer 0

Lördagen den 17 juli ägde årsmötet för 2021 rum. Mötet blev väldigt välbesökt och en trevlig nyhet var att föreningen bjöd samtliga på kaffe och nybakta bullar som tillhandahölls av Rådhuscafét i Torshälla.

Hela 14 motioner behandlades och detta tog naturligtvis...

Läs hela nyheten

Lite nyheter!

kommentarer 0

Busshållplatsen är nu iordninggjord. Vi har lagt på 30 ton ängsjord och lagt en ring runtom med ca 40 ton makada. Den är också besådd med både lökar och frön och på grund av det gynnsamma vädret har vi inte behövt vattna. Vi ser redan nu att det börjar grönska, men...

Läs hela nyheten

Har styrelsen någon kompetens ?

kommentarer 0

Många medlemmar undrar säkert vad styrelsens ledamöter är för figurer. Mälby SFF är ju en gamska storförening och många har inte en aning om hur vi ser ut eller vad vi sysslar eller har sysslat med i vårt yrkesliv. Därför gör vi en kort presentation här nedan. Som du ser så...

Läs hela nyheten

Lite information!

kommentarer 0

Då och då skriver någon en kommentar här på sidan och denna formuleras som en fråga till styrelsen.  Tyvärr kan vi inte svara på kommentarer som läggs in här på hemsidan. 

Istället kan man skicka en fråga på mail till styrelsen. Du skriver då till ...

Läs hela nyheten

Blommande rondell vid busshållplatsen

kommentarer 1

Det känns väldigt bra att den lilla blomsteräng vi gjort vid rondellen i Mälbyviken, har tagit sig riktigt ordentligt. Vi kommer nu att avvakta och vänta ett par månader innan vi går vidare inför hösten. Planen är att lägga en 2,5 meters ring av Makadam, ca 3 cm sten, runt rondellen nertill och...

Läs hela nyheten

Plantering vid rondellen

kommentarer 0

Vi har nu planterat 70 plantor samt sått frö på en mindre del på rondellen vid busshållplatsen. Tankvagnen som är uppställd där hör till oss. Vi använder den nu under 3 veckor så stt vi får vatten till planteringen.

Vi får nu se hur det kommer att arta sig. Plantorna är...

Läs hela nyheten

Nedhängande Trädgrenar

kommentarer 0

Vi har fått anmärkning om att nedhängande och snötyngda grenar hänger över vägen. Det är framförallt större fordon som påverkas,sopbilar, traktorer, budbilar och liknande.

Vi var under sommaren och lade i lappar vid berörda fastigheter där grenar utgjorde problem för...

Läs hela nyheten