Byte av Plusgiro till Bankgiro

Mälby Samfällighetsförening har nu bytt bank från Nordea till Rekarne Sparbank. I samband med detta så byter vi också betalform, till Bangiro. Vårt Bankgironummer är: 5853-1005 Det gamla Plusgiro numret  284647-5 kommer därför att försvinna. Om du har det sparat på ex.vis din internetbank, så går du in och redigerar uppgiften om konto nummer.

Våra fakturor kommer från och med nu att innehålla ett så kallat OCR-nummer istället för fakturanummer. Vid betalning till oss måste detta nummer anges, annars kommer inte betalningen att kunna utföras. Våra fakturor kommer att ha en Bankgiroavi längst ner, där man kan antingen avskilja  avin samt skicka in, eller skanna den för enkel hantering.

2022 års avgift kommer att skickas ut den 7 maj, med förfallodag den 30 juni. Som vanligt kommer den som en länk till de som har registrerat sin E-postadress hos oss och till övriga med vanlig posttjänst. Fakturorna skickas till den som ägde fastigheten den 9 april 2022, vilket var dagen för Årsstämman där debiteringen godkändes och den dag vi har de senaste uppdateringarna från Lantmäteriet.

Notera att vi i samband med ägarbyte inte blandar oss i om och hur årsavgiften fördelas. Juridiskt så är den som ägde fastigheten på stämmodagen    ( 9 april ) betalningsskyldig, enligt prejudikat i Högsta Domstolen.

Finns det frågor om detta, vänligen skriv till info@maelby.com