Årsstämman godkänner slitageavgift

Årsstämman 2022 beslutade att införa en slitageavgift som gäller den som måste överskrida totalvikten 37 ton samt/eller axeltrycket 8 ton som gäller alla våra vägar inom området. Dessa vikter motsvarar BK3. Bestämmelsen gäller även på de inkommande vägarna Mälbyvägen samt Vesterbergs väg, vilket gör att även Ängsholmen samt Lisselängens samfällighetsföreningar berörs.

En lag har tillkommit där BK3 skyltar inte längre får användas på enskilda vägar. Nya skyltar kommer därför att uppsättas vid ovanstående inkommande vägar som visar tillåten totalvikt om 37 ton och dessutom max axeltryck 8 ton. Det blir alltså nu två st skyltar där edt tidigare satt en.

Det innebär att vid alla störe byggnationer med gjutning av betongplatta o.dy. måste viktförbudet överskridas. Mälby SFF kommer i dessa fall att mot en slitageavgift om kr 10 000, ge en skriftlig dispens som gäller under byggtiden.

Vid tillfälligt överskridande av dessa totalvikter, exempelvis en byggkran över dagen eller jord/gruslaster som sker under en dag, lämnas dispens per gång för detta till beloppet kr 2000.

Om det går att underskrida våra viktförbud med mindre bilar eller fördela last, så kostar det givetvis inget. Ni kan själv höra med ere entreprenörer om vilka fordon som behövs och vad det gäller totalvikter. 

Slitageavgiften har stöd i Anläggningslagen § 48a och överskridande av våra totalvikter utan dispens, är ett lagbrott som kommer att polisanmälas.

Om du har frågor eller funderingar över detta, så hör av dig på  info@maelby.com