Resultat av omröstning avseende Inbox.

Medlemmarna har fått möjlighet att rösta på hur stort intresset är för att anlägga en s.k. Inbox någonstans på området, där man kan hänta paket istället för att åka in till Torshälla. Mälby SFF har blivit erbjudna en sån här installation från tre aktörer. Bl.a. PostNord.

Vad vi förstår tar installatören på sig allt ansvar vid stölder eller åverkan. De har dock inte varit ute och tittat hur det är med plats för en sån här box. Vi är ju inte så tätbebyggda här som tex Glömsta och sädana områden. Själva boxen är helt gratis och det är oklart hur det är med elanslutning och larm. I varje fall bör den stå där man har en viss överblick.

I vår intresseomröstning har 28 fastigheter röstat ( av 353 ). Det visade sig att resultatet blev 14 Ja och 14 nej. Vi kan därmed se att intressett för en sådan här installation i dagens läge, är ganska svalt. Vi avvaktar därför och vi får se hur läget är lite längre fram.

Vi vill tacka alla som röstat och återkommer så småningom med fler omröstningar. Ni får gärna komma med bågon idé vad vi kan rösta om. Det ska vara något som berör en stor del av våra medlemmar/fastigheter.